Bezpečnost elektronické pošty

Hovoříme-li o elektronické poště, zkráceně ji nazýváme email, jedná se o způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv prostřednictvím elektronických komunikačních systémů. Ke zprávě mohou být připojeny soubory, například textové nebo multimediální, jejich velikost a množství bývá provozovateli emailových serverů omezeno.
server digitalizace
Elektronický podpis
Obvykle se pod tímto pojmem skrývá sofistikovaný nástroj, který má za úkol ověřit, že konkrétní emailovou zprávu opravdu odeslala uvedená osoba a že žádná její část nebyla dodatečně změněna. Součástí elektronického podpisu je identifikace autora podpisu, jeho ověření zajišťuje takzvaná certifikační autorita.
Soukromí a šifrování
Soukromí není zaručeno, protože soukromé emailové zprávy nejsou šifrované. Při cestě k adresátovi musí projít určitým množstvím počítačů, je tedy jednoduché zprávu zachytit a přečíst ji. Navíc většina poskytovatelů připojení k internetu zprávy před jejich doručením ukládá na své servery, tam mohou zůstat i několik měsíců, přestože si je uživatel ve své emailové schránce vymaže. Proto existují šifrovací aplikace, ty bývají obvykle funkčně spojeny s aplikacemi pro tvorbu elektronického podpisu.
globus email
Nevyžádané zprávy
Stále větším problémem se stává obtěžující nevyžádaná reklamní pošta, označována jako spam, proto je vhodné být se zveřejňováním soukromé emailové adresy opatrný. Dalším typem je takzvaný hoax, zpravidla vymyšlená zajímavá až třeba i šokující zpráva, která koluje po internetu díky tomu, že si ji jednotliví uživatelé přeposílají. Zabránit šíření nevyžádaných zpráv mají různé programy na serverech nebo samostatné aplikace, které jsou schopny je rozpoznat a na základě stanovených kritérií je odfiltrovat.
Pro bezpečnost běžného uživatele emailu platí několik jednoduchých zásad. Především pravidelně aktualizovat operační systém a používaný antivirový program, používat silné heslo, to nikomu nesdělovat ani jej nikam nezapisovat. Nebezpečím mohou být i přílohy emailových zpráv, podezřelé soubory či programy, proto je třeba být maximálně opatrný při jejich otevírání.