Zobrazuji 4 výsledků

Litosféra naší Země

Fyzickogeografická sféra je pro naši zemi velice důležitá a zabývá se jí mnoho lidí, mnoho vědců a učitelů. Ve fyzickogeografické sféře se nachází litosféra, což je povrchová zóna země, zjednodušeně je to kamenný obal země. Litosféru dělíme na oceánskou a pevninskou. …

Věda pro náš lepší život

Věda je obor díky , kterému se dostáváme do tajů různých věcí, které nás mohou nejen zajímat, ale hlavně dokážou posouvat lidstvo. Co věda v sobě ukrývá? Existuje mnoho odvětví věd, ale všechny spojuje honba za poznáním a hledáním nových …

Co je vlastně Slunce

Každý z nás ví, že naší nejbližší hvězdou je Slunce. To je od nás vzdáleno přibližně 150 000 000 kilometrů, což je ideální pro to, aby se na naší planetě rozvinul život v takové podobě, jak jej známe. Rostlinám umožňuje fotosyntetizovat, přináší nám světlo …

Geomagnetické póly

Země se skládá z několika sfér, jimiž jsou zemská kůra (SiAl) –  je tvořena převážně hliníkovými křemičitany, je tuhá, ale tenká; zemskou kůru rozlišujeme na kontinentální o tloušťce 35 – 40 km a na oceánskou, která má tloušťku 8 – 10 …