Tatra byla zázrak


Za mých dÄ›tských a mladých let byl jeÅ¡tÄ› náš svÄ›t tradiÄní. O tom, že existují nÄ›jací homosexuálové, se nemluvilo, jiná pohlaví než mužské a ženské pÅ™inesla teprve až o dost pozdÄ›jší budoucnost, a tak bylo normální, že kluci toužili po kluÄiÄích a dÄ›vÄata po holÄiÄích profesích. A ani já jsem v tomto nebyl žádnou výjimkou. A když jsem tedy zrovna toužil po nÄ›jakém zamÄ›stnání, které bych chtÄ›l dÄ›lat, souviselo to Äasto s auty. A Äím vÄ›tší taková auta byla, tím magiÄtÄ›ji mÄ› pÅ™itahovala.

VyslovenÄ› jsem pak toužil být Å™idiÄem velké Tatry. Ne Å¡estsettrojky nebo Å¡estsettÅ™ináctky, která byla luxusním vozem komunistické nomenklatury, nazývané podle jednoho tehdejšího vtipu maÄarsky kuleváloÅ¡vagón, ale té nákladní, s korbou na písek nebo jiné náklady.

nákladní auto

Kdykoliv se nÄ›kde stavÄ›lo, bylo pravdÄ›podobné, že tam budou jezdit i tato auta, a proto jsem se docela rád ochomýtal i kolem staveb. A když jsem tam takové vozidlo naÅ¡el, dokázal jsem ho tiÅ¡e obdivovat a snít o tom, jak i já jednou usednu za ten bílý volant, jímž byla nÄ›která z tÄ›chto vozidel vybavena. Už jsem se vidÄ›l, jak nÄ›kde na silnici toÄím oním volantem, jak Å¡lapu na pedály, svítím a troubím a jedu kamsi do dálek.

RodiÄe nebyli z tÄ›chto pÅ™edstav právÄ› nadÅ¡ení. ChtÄ›li, abych dÄ›lal nÄ›co jiného, a tak se mi nÄ›kdy mé pÅ™edstavy pokouÅ¡eli zkalit tÅ™eba tím, že bych takovým autem mohl nakonec jezdit jako popelář nebo dokonce Å™idiÄ hovnocucu. A to se mi vážnÄ› nechtÄ›lo, na to, abych vozil to, co lidé už nepotÅ™ebovali nebo co ze sebe dokonce vytlaÄili, jsem nemÄ›l žaludek.

nákladní auto

Osud nakonec chtÄ›l, abych se Å™idiÄem vysnÄ›ného nákladního auta nestal. Ale pÅ™esto dodnes nÄ›kdy o takové práci sním a je mi líto, že jsem se Å™idiÄem oné Tatry nestal. HlavnÄ› když mÄ› Å¡tvou lidi, od kterých bych jako Å™idiÄ náklaÄáku býval mohl jednoduÅ¡e po naložení nákladu odjet. A mÄ›l bych klid. I kdybych pÅ™i tom byl popelář.