Litosféra naší Země

Fyzickogeografická sféra je pro naši zemi velice důležitá a zabývá se jí mnoho lidí, mnoho vědců a učitelů. Ve fyzickogeografické sféře se nachází litosféra, což je povrchová zóna země, zjednodušeně je to kamenný obal země. Litosféru dělíme na oceánskou a pevninskou. Nachází se v ní litosférické desky. Pod litosférou je astenosféra, po které plují desky.

Deskovou tektonikou značíme, že se litosférické desky začínají pohybovat. Úplně prvně se tak stalo v Pangee, pak na Laurasii a v Gondwanu. Posunutí desek je 3-15 centimetrů za rok. S deskovou tektonikou přišel sám geofyzik Alfred Wegenera a Hans Cloose. Zde se díky nim poprvé objevila samotná myšlenka tzv. kontinentálního driftu.

věda

Máme tři druhy pohybu litosférických desek. A) rozpínání – zde se desky od sebe vzdalují. Rozpínání se dělí na dvě podkategorie: a) oceánské desky – začíná vznikat nová kůra, b) pevninské desky – pevniny se oddalují (Středoatlanstký hřeben). B) subdukce – to je podsouvání oceánské desky pod tu pevninskou a kolize pevninských desek (příkladem je asijská s indickou). C) pohyb podél zlomové linie (to se objevilo například v San Andreas).

věda

Jaké následky mají pohyby litosférických desek? A) Horotvorné pohyby (tj. orogeneze) = objevilo se to v geologické minulosti a vytvořila se tak pásemná pohoří, která dnes nazýváme VRÁSNĚNÍ. U nás je to například Kaledonské (vznik Skandinávského pohoří a hor na severu Anglie). Hercynské = díky tomuto pohybu vznikl Vogez nebo Ardeny. Alpinské = a díky tomuto pohybu vznikly třeba Pyreneje, Alpy, Atlas či Kavkaz. B) Zemětřesení = tímto jevem se zabývá seismologie a je to další příčina interakce desek. Zemětřesení vzniká v hypocentru a jde kolmo nahoru (epicentrum), ale to pro vás není žádná novinka, jelikož jste se to učili již na základní škole. Co je velkým překvapením, tak že 75 % zemětřesení se objevuje v tzv. Ohnivém kruhu (to je hraniční pásmo Pacifiku). C) Sopečná činnost (tj. vulkanismus) = objevuje se na okrajích litosférických desek a výsledkem jsou výstupy teplého magmatu na zemský povrch (například Vesuv či Etna).