Věda pro náš lepší život

Věda je obor díky , kterému se dostáváme do tajů různých věcí, které nás mohou nejen zajímat, ale hlavně dokážou posouvat lidstvo. Co věda v sobě ukrývá? Existuje mnoho odvětví věd, ale všechny spojuje honba za poznáním a hledáním nových věcí nebo hledání řešení. Vědy máme nejen přírodní, kde můžeme zařadit bádání ve světě astronomie, chemie, fyziky, matiky, biologie, ale také třeba vědy sociální nebo humanitní. Věda se dá dělit, ale i podle jiných znaků. Ať už podle oboru poznání, tak třeba podle aplikace. Věda je opravdu velmi rozsáhlý obor a nedá se úplně dopodrobna popsat v pár větách.

výzkum

Věda se začala formovat už ve Starověku a od té doby prošla neskutečným pokrokem. Stačí srovnat 19 a  20 století a určitě zde najdeme mnoho vědních objevů v mnoha kategoriích, které pomohli lidstvu. Kdyby nebylo dychtivých vědců nemohly by se objevit například kontaktní čočky, zbavit lidstvo nemocí jako jsou například pravé neštovice. Ale pokračovat významnými vědními objevy můžeme pokračovat dále. Ať už se jednalo o objevení telefonního spojení nebo třeba čtyř krevních skupin. A tak bychom mohli pokračovat, že by se mohlo jednat ne o článek, ale celou knihu objevů. Tu samozřejmě na trhu určitě najdete. Čeští vědci patří mezi špičku ve svém oboru. Můžeme se chlubit například lodní šroub nebo třeba hromosvod, který je pro nás v dnešní době bez neodmyslitelná součást každého domu. 

věda

Pokud Vás láká věda a myslíte si, že byste byl dobrý vědec, běžte do toho. Určitě naslouchejte starším kolegům, kteří Vám na začátku přinesou do vašeho bádání mnoho zkušených rad. Musíte počítat s věnováním svého volného času bádání a taky musíte být od přírody ten, kdo se rád v něčem vrtá a šťourá. Bez toho by snad vědec nebyl vědcem. Snaha být nejlepší ve svém oboru je taky přidaná hodnota ve vědě. 
Vědátorem se můžete stát v mládí, v produktivním věku, ale klidně i na stará kolena. Věda není omezená věkem. Je důležité si jít za vlastním snem, pokud víte, že to je správně.