Finance ve společnosti

Asi každý z nás potřebuje finance. Ať už na jídlo,  na různé nákupy oblečení, boty, sluneční brýle,  na opravu auta, podnikání, svoje koníčky, koupi nového auta, prostě na všechno,  co si jen dokážete představit. Alespoň každý člověk by měl nějaké finance mít. K životu jsou tedy především finance potřeba na zaplacení elektřiny a lidských potřeb (tedy potraviny a pití). Další finance, které můžeme využít se tedy stávají spíše bonusem a čím více financí máme pro sebe na své vlastní potřeby, tím lépe se cítíme a tím lépe si i žijeme. Bohužel ne každý člověk má tolik financí,  aby si mohl dovolit drahý Iphone,  dům, drahé kabelky,  značkové a drahé oblečení a celkově značkové věci. 

dolarové bankovky

Proto se bohužel v dnešní době pohlíží na člověka,  který má jen málo peněz, jako na chudáka, co nic nedokázal. Bohužel, z mého pohledu na věc to není ani trochu správné. Peníze přece nevyměřují charakter člověka. Může existovat člověk,  který má bohaté rodiče,  má vzdělání  (například velmi dobře se učil – většinou bohatí lidé mají vysoké vzdělání a alespoň jeden titul, ale není tomu tak), nikdy nemusel finance řešit a přijde mu to jako samozřejmost. Bohužel tohle je chyba, kterou dělá mnoho lidí, že lidi posuzují podle množství financí. Mně se to nelíbí a rozhodně toto jednání odsuzuji jednak proto, že člověk,  který má málo peněz, ale má dobré srdce vlastní daleko víc, než kdejaký miliardář, který je třeba i vzdělaný a má titul, ale nechová se dobře.

americké peníze

Člověk,  který je takto odsuzovaný ve společnosti, potom může mít stres, psychické problémy a nemusí se cítit zrovna nejlépe před ostatními, mnohdy to může vést i k sebevražedným sklonům,  prostě to není legrace a může to mít bohužel, jak už jsem zmiňovala, trvalé následky,  ať už jsou větší, nebo menší. Neposuzujte prosím někoho podle množství financí, ale podle toho, jaký je.