Jak si rozšiřovat slovní zásobu v cizím jazyce za pomocí internetu?

Internet nám otvírá dvířka k novým příležitostem a usnadňuje mnohé aktuální varianty samostudia. Dnes již není překážkou nedostupnost vysvětlivek, knih a jiných prostředků pro pilování dovedností v příslušném oboru – tedy ani co se týče cizích jazyků. Postačí užívání online světa a špetka motivace a cíl se každým dnem bude krok za krokem přibližovat. Kde však začít a jaké postupy zvolit?

nevyhovující varianta učiva s knihami
 
VÝUKOVÉ APLIKACE
Online obchody zprostředkovávají placené i neplacené programy zaměřující se na bohatost slovní zásoby každého jedince. Rozpoznají, kde máte mezery, ale také kde netřeba zabrat. Mnohými způsoby budou usilovat o zatlučení všech informací do Vaší hlavy. Velkým kladem těchto aplikací je možnost vlastního výběru – každá se specializuje na jiné metody a každému jednotlivci vyhovuje odlišný přístup k učivu.
 
PŘEKLADAČ
Jestliže nerozumíte textu před Vámi kvůli nedostatku znalostí dané látky, pak nemusíte dlouhé minuty listovat lexikony, ale během pár vteřin nadiktujete překládací mechanice hledaný výraz a objevíte výsledek. Stačí trocha internetového připojení.
 
NASTAVENÍ VYHLEDÁVAČŮ DO PŘÍSLUŠNÉHO JAZYKA
Přehozením jazyků ve svém zařízení, a především vyhledávačů se donutíte k převedení neporozuměných článků a výsledků sháněných informací do mateřského jazyka, přičemž si spojíte slovíčko s významem a poznáte reálné použití v kontextu.
učení s počítačem
 
KOMUNIKACE S RODILÝMI MLUVČÍMI
Ať už prostřednictvím textových SMS zpráv, hovorů, videohovorů, hlasových sdělení či rozdílných způsobů komunikace na sociálních sítích: Udržujte kontakt s lidmi, kteří se do rodiny nebo země používající daný jazyk narodili. Nejen že pochytíte nová slovíčka, ale také věty, v nichž jsou zakomponována, jejich další významy či dokonce slang.
 
Nevyhýbejte se ovšem ani čtení a už vůbec ne pasážím, které jsou Vámi zvolenému jazyku věnované. Vyvinutí přijatelného úsilí již nyní ve Vás zanechá cenné vědomosti navždy.