Přírodní umění Andyho Goldswortyho

Kultura znamená něco pěstovat, starat se o to a vzdělávat. Dříve se pojem spojoval s obděláváním zemědělské půdy (agriculture), v současnosti se vztahuje víceméně k člověku a jeho činnosti bez zapojení přírody.
Součástí kultury je umění. Chodíme za ním do muzeí, divadel, galerií…kde obdivujeme lidské výtvory. Je pravda, že některá díla vytvořená člověkem jsou z přírodních materiálů nebo že znázorňují přírodní motivy. Ale pořád se tyto vystavené exponáty nacházejí v budovách ve městech, což jim opět dává nepřírodní charakter. Existuje ale jeden umělec, který dokázal svá přírodní díla zasadit do přirozeného prostředí.
Namrzlé větvičky
Andy Goldsworthy se rozhodl dělat umění tak, aby zbytečně nezatěžoval přírodu. Papír s temperou nebo zpracovaná keramika či kov sice dokumentují lidskou činnost i po letech, ale v přírodě zanechávají stopu, která ji poškozuje. Andyho díla jsou však z přírody v přírodě a plně tak respektují její pravidla. Umělec vytvoří dílo, které existuje omezenou dobu a pak zas splyne s okolím, jako by nikdy neexistovalo.
Toto neobvyklé umění bylo zachyceno v dokumentu, a to právě kvůli tomu, aby si ho mohli užít i další lidé, kteří nejsou zrovna přítomní. Vidí tak, jak Andy staví kamenné pevnosti nebo z kousků ledu staví kruh a z větviček zase sítě. Pozoruje jeho zoufalství, když se mu po několikáté dílo rozpadne pod rukama, a zároveň jeho vytrvalost, trpělivost a odhodlání, když to zkouší znovu a znovu, dokud se mu ho nepodaří dokončit, aby se opět po několika minutách nebo hodinách samo rozložilo.
Věž z kamenů
Není to ovšem jen o šetření přírody, ale i odlehčeném umění pro mysl člověka. Dnes můžeme všude vidět díla z těžkých materiálů, kovová až strojová, z témat více technických a futuristických. Pokud se nám tedy naskytnou výtvory takto ryze přírodní, může nám to alespoň na chvíli přinést klid a oproštění od přemodernizovaného světa a pozorování, jak mizí a vracejí se do harmonie s přírodou, nám dává jakýsi pocit očištění.