Je pravdou, že zemědělství potřebuje pomoc?


Není pochyb o tom, že zemědělství je jedním z nejdůležitějších oborů. Bez něj bychom neměli žádné potraviny, a bez potravin bychom nemohli žít. Zdá se však, že současná společnost je tak odtržená od reality, že si tuto skutečnost již ani neuvědomuje.

To je také důvod, proč mají zemědělci velké problémy, a to se odráží prakticky ve všech ostatních odvětvích. Za současné situace je jasné, že zemědělství potřebuje pomoc Hypotéka bez registru. To ovšem není tak jednoduché, jak se zdá. Nejprve je potřeba identifikovat problémy, které je trápí.

pole s pšenicí

Tím hlavním jsou nízké výkupní ceny produktů. To je také důvod, proč se jim v současnosti vyplatí pěstovat v podstatě jen řepku či kukuřici, aby vůbec měli nějaký zisk. U masa je tento problém ještě větší. V současném tržním hospodářství však ceny neurčuje stát, nýbrž trh. A to je problém.

Jistě, zemědělci se mohou semknout a odmítnout prodat za nízké ceny. Avšak obchodní řetězce a zpracovatelé pak potřebné suroviny nakoupí v zahraničí, a zemědělci nebudou mít vůbec nic. Samozřejmě existují dotace, které mají tento problém alespoň částečně řešit, jejich implementace, alespoň u nás, však značně pokulhává.

kukuřice se u nás pěstuje často

Dále jsou to vlivy globálních změn klimatu, především pak dlouhá suchá období v létě, následovaná často prudkými přívalovými dešti, které nejenže odtečou dřív, než se voda stihne vsáknout do půdy, ale také sebou odnesou část úrodné půdy. To samozřejmě znamená nižší výnosy a také méně peněz.

Jak tedy tuto situaci řešit? Pokud se stát nechce chovat doslova autoritářsky, tak to příliš nepůjde. A i kdyby taková opatření přijal, například že určité řetězce musí kupovat pouze od českých zemědělců za danou minimální cenu, vedlo by to ke zvýšení cen výsledných produktů, což by zákazníci rozhodně neocenili.

Proto je jasné, že tato situace není nijak jednoduchá. Měli bychom se ji však snažit vyřešit spíše dříve, než později. Až totiž bude nedostatek potravin, už bude pozdě.